sukamemasakmempunyailebihdaripada duaorang anakmempunyaiayamsukabukusepertikraftanganmemandukereta/skutermemakaikuningsukacoklatmemelukhari inilebihdaripadatiga oranganakberkatasolathari inikeluargadiMalaysiaBaratSukamenyanyisukabermainpermainansukakelapakeluargayangtinggal dikuchingpemimpinlagubaca kitabsuci hariinilahir diSibumembantudiperingkatrendahsukabungamemakaihijaumemakimerahpergibekerjahari ini