haymaybeawaybirthdaypraygrayswatpayspraydaytimetraybluejayclaysaystayessaycrayonlaytodaylayerdelayrayWednesdaystayplayfraywalkwayalwayshaymaybeawaybirthdaypraygrayswatpayspraydaytimetraybluejayclaysaystayessaycrayonlaytodaylayerdelayrayWednesdaystayplayfraywalkwayalways