חג שבועות

Attention Players: Click the button below to generate your own unique bingo card.

Attention Bingo Game Conductors: Send your players this URL https://bingobaker.com/play/2193195 to have them generate their own unique bingo card. Learn more about conducting a bingo game.

B I N
חג החלב לבן שבעת המינים
שבתון חג שבועות חג הקציר
ספירת העומר עליה לרגל נעמי