Bingo geslachtsorganen

Click the button below to generate your own unique bingo card.

Bingo Card Generator by BingoBaker
Bingo geslachtsorganenBINGOCervix =onderstedeelOestrogenen,Progesteronbaarmoederslijmvliesgaat meer slijmafscheiden enbereidt zich voor opeen mogelijkezwangerschapUit het legeGraafsefollikel groeithet gelelichaamAanmaaknieuwezaadcellen gaattot op hogeleeftijd door.stimuleert hetbaarmoederslijmvlieszich klaar te makenvoor de innestelingvan de bevruchteeicelhet vervoeren vande eicellen uit deeierstok naar debaarmoeder, waarbijde trilharen de eicelin de goede richtinghelpenbaarmoederslijmvlies, middelste deel van debaarmoedermenstruatieFSHLHbaarmoeder(uterus), eileiders (tubaeuterinae), eierstokken (ovaria)progesteronFREE!puntvormigekop met dekern van dezaadcelrijping van dezaadcellen(spermatogenese), aanmaakmannelijkehormonende slijmlaagin debaarmoederwordtafgestotenheeft tot gevolg datdebaarmoederslijmvliesafgestoten wordtVoorraadzaadcellen isnog nietgevormd bijde geboorteLH stimuleerthet vrijkomenvan de eiceluit het follikelDe concentratieprogesteron ishet hoogst eenweek na deeisprongIn deeierstok vindtdan deeisprongplaatsStimuleert eerst dehypofyse om LH (enFSH) af te geven->ovulatie, remt daarna dehypofyse om LH enFSH af te gevenLHDe aanmaak enrijping van ééneicel gebeurtéén keer permaandZaadcellen, Vocht uitzaadblaasjes, Vocht uit deprostaat,