Keeleõpetuse mõisted

Attention Players: Click the button below to generate your own unique bingo card.

Attention Bingo Game Conductors: Send your players this URL https://bingobaker.com/play/437473 to have them generate their own unique bingo card. Learn more about conducting a bingo game.

B I N G O
KÄÄNDSÕNA LAENSÕNA MITMUS DIFTONG TEGIJANIMI
LÕPETUS KOONDLAUSE LIITLAUSE TEEMAARENDUS KONSONANT
TULETAMINE LIHTLAUSE VIIMISTLEMINE ÖELDIS ALFABEET
ALUS SISSEJUHATUS KLUSIIL PÖÖRDSÕNA AINSUS
LÄBIV SUURTÄHT LIITSÕNA MÕTTEKAART TAGASISIDE VOKAAL