imperfect / perfect

Click the button below to generate your own unique bingo card.

imperfect / perfectBINGOposłuchaćpolubićspotkaćsięzaplanowaćposprzątaćzamieszkaćznaleźćwypićzjeśćposzukaćprzeczytaćpojechaćFree!pójśćzapłacićzamówićporozmawiaćwysłaćkupićpoczekaćugotowaćzadzwonićzarezerwowaćzapłacićnapisać