woordenschat h3-1 NN 2 havo

woordenschat h3-1 NN 2 havo Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 54 words: aan de hand van, alimentatie, als een donderslag bij heldere hemel, alternatieve, autoritaire, co-ouderschap, de dupe zijn, een heilig huisje, een open deur, een pak van mijn hart, emancipatie, gearrangeerd, gedeelde smart is halve smart, geijkte, gelegaliseerd, gepaard gaan met, herwaardering, houden van, iets op de lange baan schuiven, impact, in diskrediet, in het huwlijksbootje stappen, kostwinner, met behulp van, 1.     De regen kwam met bakken uit de hemel,, 2.     progressief, 3.     Het falende bestuur waste nota bene zijn handen in onschuld,, 4.     onrein, 5.     De pispaal van de club moest het weer ontgelden,, 6.     per se, 7.     De muren van het fort keken dreigend op ons neer,, 8.     parlementariërs, 9.     polarisatie, 10.  spectrum, 11.  confessionelen, 12.  positioneren, 13.  ethische, 14.  verzorgingsstaat, 15.  nivellering, 16.  liberaal, 17.  Met zo’n diploma gaan alle deuren voor je open,, 18.  gering, 19.  koopkracht, 20.  consensus, 21.  poldermodel, 22.  compromissen, 23.  controverses, 24.  De tijd heelt alle wonden,, 25.  formatie, 26.  coalitie, 27.  Die partij wil een brug slaan tussen links en rechts,, 28.  bewindsman, 29.  In het zonlicht dansten talloze stofjes, and 30.  gedogen.

More like this:

woordenschat NN 2 havo hoofdstuk 4 | NN h4 woordenschat deel 1 | hoofdstuk 3 voor 2 havo woordenschat | NN h3 woordenschat 2 havo | Amsterdam Excursie Bingo 2017

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.