Herhaling woordenschat tot p. 34

Herhaling woordenschat tot p. 34 Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Hoe kan ik mijn kind helpen als hij of zij een ___________ aan concentratie heeft?, Er _______ plotseling vreemde verhalen ___ over haar verleden als spionne., In enquêtes lees je vaak: 1. Ja 2. Nee 3. Niet ________, Je weet niet wat het is om werkloos te zijn, totdat je het zelf hebt ____________________, Haar huisarts heeft voor haar een dieet ____________________ waarmee ze 20 kilo zal verliezen in 6 maanden., Vaak is éénrichtingsverkeer niet van _______________ voor fietsers en mogen zij de straat van beide kanten inrijden., Bij de rellen in Brussel heeft de politie niet ________, Aan het einde van zijn carrière was hij ........................, zowel lichamelijk als geestelijk., Na twee maanden zomervakantie is het tijd om weer ............ ........... ................ te ................., In Londen wordt altijd veel ......................... .......................... .................... Kerstmis., Je voelt je .................................... als je op basis van je achternaam geen baan krijgt., Ik heb het ...................................... om de kamer van mijn zoon op te ruimen., Vanmorgen ................. mijn internetverbinding ............... en ik heb daardoor de hele dag niet kunnen werken., De meeste voorstellen van de regering leken hem op korte termijn niet ______________________, De behoefte aan ander werk was voor haar de belangrijkste ________________________ om een nieuwe baan te zoeken., De politie heeft _______ _______________ ____________ gezocht naar het vermiste meisje, maar zonder resultaat., Als je geen 'nee' kan zeggen, is het heel moeilijk om je grenzen te ________________________________, Als je het even niet meer ____________ ________________, kan het helpen om met een vriend of vriendin te spreken., We waren allemaal ____________________________ toen de dokter ons het goede nieuws kwam melden, Het is ongelooflijk maar na vier jaar spreekt zij _______________________ Nederlands. Je kan niet horen dat zij hier niet is opgegroeid., Er zijn zoveel _____________________________ in die drukke omgeving dat hij rusteloos wordt, De nieuwe directeur ondervond veel _______________ tegen zijn nieuwe plannen., Elk jaar wordt op 17 oktober wereldwijd _____________________ bij armoede. and In december wordt er op tv regelmatig ________________ op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar..

More like this:

Aan het woord: tot 'Technologische ontwikkelingen' | G2 - App 4 tm 6 - Unite 4 (N-F) | Autisten Bingo Deel 2 | 3BBL - Fictie blok 1 t/m 6 | LK Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.