Leesbingo

Leesbingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: vriendelijk, gevaarlijk, wonderbaarlijk, verschrikkelijke, verschrikkelijk, ongevaarlijk, onvriendelijk, ziekenhuis, boodschappen, evenwicht, tegenwoordig, scharrelen, scharrelde, hinniken, kruidenzalf, terreinverschillen, sluiswachter, bijzonderheden, boerderijen, gemakkelijker, verschuivingen, overwinteren, dorpsbewoner, observeren and afwateren.

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.