Ouderbingo

Ouderbingo Card
Preview

This bingo card has 20 words: Op tijd gaan slapen hé!, Moet ge nog veel doen?, Vertel eens iets interessants uit de cursus, Zou je niet beter je gsm wegdoen tijdens den blok?, Ik zal een kaarske branden, Moet ik u niet overhoren?, Vroeger blokte ik echt veel langer dan gij, Dit is de schoonste tijd van uw leven, Pakt gij nu al pauze?, Oh, dat heb ik ook nog ooit gestudeerd, Eet ge wel genoeg fruit en groenten?, Ge kunt ook in de mijnen gaan werken, Voor mij is het ook niet gemakkelijk, zo'n student in huis, Zou ge uw bureau niet opruimen?, kunt ge u wel studeren met die muziek?, Het stoort toch niet dat ik voortdurend langskom?, Hier zijn louchige vitaminen, Van zoveel koffie kunt ge hartfalen krijgen, Ik kwam toevallig langs, niet om u te controleren and De zoon van een vriendin van mij had 20/20.

More like this:

Ouderbingo | Chronische pijn Bingo | Taal bingo | Dokters Bingo | 3112

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.