De geluiden op de boerderij

De geluiden op de boerderij Bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: De kip, Het paard, Het konijn, De tractor, Het schaap, De eend, De haan, De koe, Een pauw, De gans, De kat, De hond, De ezel, Het varken, Een kalkoen and De boer.

More like this:

In de winkel | de vijf wereldgodsdiensten | De Bibliotheek | Ik oefen de tafels | De haas is beter

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.