Print Bingo Cards

Play Online

You can get a full screen bingo card here:
bingobaker.com/play/1070203

Call List

Here is a call list you can use.

Clone & Edit

You can clone this bingo game, and edit the clone.

Want to do that?

Probabilities

With players, you'll have to call about items before someone gets a bingo. There's a % chance that a lucky player would win after calling items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more words/images to it.

VB3 Bai 7-9
B I N G O
lau chùi cái thìa đi theo toà nhà đôi đũa
hoa lan cầu vồng cái cầu hoa mai khoe
xấu xí xoá bảng leo trèo toà nhà xe cứu hoả
lau chùi chìa khóa cái cầu câu cá hoa mai
chảy máu hoa lan bó hoa cái khoá xe cứu hoả

This bingo card has the words: lau chùi, càu nhàu, chảy máu, cái cầu, câu cá, cá sấu, xấu xí, cầu vồng, bó hoa, cái khoá, xoá bảng, toà nhà, khoe, khoẻ mạnh, xe cứu hoả, họa sĩ, hoa lan, hoa mai, con heo, cái kéo, thầy giáo, cái bao, leo trèo, đi theo, kẹo dẻo, chìa khóa, mua hang, cái thìa, thua, cái đĩa, đôi đũa, cái nĩa, chó sủa, lau chùi, càu nhàu, chảy máu, cái cầu, câu cá, cá sấu, xấu xí, cầu vồng, bó hoa, cái khoá, xoá bảng, toà nhà, khoe, khoẻ mạnh, xe cứu hoả, họa sĩ, hoa lan, hoa mai

More like this:

TẾT Ất Mùi 2015 | Viet-Lingo Objects | BINGO | |