Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 49 words: God redt, rabbi, synagoge, discipelen, Tora, koninkrijk van God, Kern van de Tora, Messias, Christus, wet van de liefde, gelijkenissen, parabels, Romeinen, Pilatus, TeNaCH, Oude Testament, Nieuwe Testament, Zoon van David, Mensenzoon, Zoon van God, Lijdende knecht van de Heer, Apostelen, Evangelie, Heidenen, Paulus, Petrus, Rome, Keizer, Geloof, hoop & liefde, Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, Blijde boodschap, Handelingen, Openbaring, EHBO, Brieven, Canon, Oude verbond, Nieuwe verbond, Biblia, 39, 27, besnijdenis, doop, Keizer is Heer, Nero and Constantijn.

More like this:

Godsdienst Bingo | Grieken, Romeinen & Christenen | Kerstbingo: het kerstverhaal | Begrippen bingo | Lesje Latijn D'Hek Landen

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.