Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 48 words: het oogcontact, het poolklimaat, het verband, het woestijnklimaat, de fossiele energie, de iglo, de natuurramp, de opwarming, de periode, massaal, nagenoeg, profiteren, schuilen, spreken is zilver, zwijgen is goed, non-verbale communicatie, pleiten, de communicatie, de droogte, de hittegolf, achterhalen, actievoeren, afstemmen op, alles op een rijtje zetten, consequent, illegaal, inconsequent, integendeel, legaal, lood om oud ijzer, van nature, verbale communicatie, voorkomen is beter dan genezen, beperken, beroerd, beseffen, de (milieu)vervuiling, de bedreigde diersoort, de bijzaak, de bioloog, uniek, de hoofdzaak, de politiek, de reuzenpanda, gering, het klimaat, de duurzame energie, de energie and de Eskimo.

More like this:

Woordenschat Bingo | Groep 6 | BOKS Bingo | Vakleer 1-5 | Begrippen Bingo H21 & H25 communicatie

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.