Stief Bingo

Stief Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Je bent m'n vader niet!, Dat heb ik al gezegd, Dan moet hij ook ophouden, Dat heb ik al gedaan, Waar moet dat NU, Wat weet jij daar nou van?, Natuurlijk joh, Wat heeft dat voor n zin, Of je bemoeit je er niet mee, Jij bent écht doof hè, Waarom zou ik, Ik ben nog aan het praten, Nou hoeft het niet meer, Het is nooit goed, Lekker belangrijk, Is dat zeker ook niet waar, Hou zelf maar op, Kan net zo goed tegen de muur, Nee, chagrijn trein, Dat heb ik met mama besproken, Nou doe ik het helemaal niet meer, Het zal best and Ja ja.

More like this:

OTTE PUBER BINGO | Expectations Mum | Dokters Bingo | MOEDERBINGO | Termorsclub-Uitspraken

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.