ALV-Bingokaart

ALV-Bingokaart Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Amice Dreschler begint met een goed punt, Amice Dreschler eindigt onbegrijpelijk, Amice Wevers maakt een drieledig punt, De vierdaagse komt er bijna aan!, De ab actis is langer dan tien minuten onafgebroken aan het woord, De volgorde bij installatie van commissieleden gaat verkeerd, Amice provisor kijkt chagrijnig, Iemand vraagt een schorsing aan om bier te kunnen bestellen, Amica praeses wil eten op tafel, Na afloop van de ALV begint iemand onwetend aan het derde couplet van de banierzang, Er wordt geopend met tien aanwezigen (incl. bestuur), Iddo Havinga komt binnen met het idee dat het een normale borrelavond is, De notulist probeert onhandig een punt te maken en te typen, De notulist valt in slaap, Amica legatus begint met 'er is een werkactie geweest.', Er wordt een punt gemaakt over het aantal aanwezige leden, Er zijn niet genoeg leden om het bestuursvoorstel in stemming te brengen, Amice Bloemkolk komt verstrooid binnenzeilen, Amice Dreschler en amice Silvis hebben als enigen het beleid gelezen van te voren, Er staat een achternaam verkeerd in de notulen, Iemand vindt dat hij of zij aan de beurt is om te praten, Amice Lammers maakt een compliment, omdat dat te weinig gebeurt, Er wordt een referentie gemaakt naar de bestuursmascotte and Het lukt niet om de kaarsen aan te steken.

More like this:

ALV BINGO | KLOOIENBINGO | BelTel Woensdagmiddagbingo | GROEPSRAAD 27/6 | Kerst 2018

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.