Puber Bingo!

Puber Bingo! Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 39 words: Hoezo moet ík dat doen?, Kan jij me niet even brengen?, Iedereen had onvoldoende, eigenlijk is mijn vijf een soort acht., Chantal!, Doe je dít aan?, Doe maar niet mam!, Mag ik even geld?, Dat snap jij toch niet., Iedereen uit de klas mag er naar toe., Ik ruim het zo op., Jahaaa, ik zei toch dat ik het zo doe., Iedereen uit de klas mag er naar toe., Hoezo mag jij dat wel en ik niet?, Waar is …? Ik had het hier neergelegd en nou is het weg., Mag ik jouw oplader even?, Ja, duuuuh!, Doe rustig. Ik vraag alleen maar …, Even dit afkijken, het duurt nog maar vijf minuutjes., Wat is de Wifi code hier?, Ik ben geen baby meer hoor., Heb je mijn broek gewassen?, Je gaat me níét direct voor de school afzetten hoor., Pap, doe even normaal, ik schaam me dóód. Ik ken jou niet, hoor., Ik mag ook NIKS van jou!, Is daar wel Wifi?, Doei! Ik ga shoppen., Alle pubers kijken porno op hun smartphone., Het is zo oneerlijk!, Pap, ik heb honger., Iedereen mag later thuis zijn., Waar is mijn...?, Maar ik gebruik 'm als wekker!, Mam! Overdrijf niet zo., Dat is echt FUCKING..., Als je maar niet raar gaat doen!, Wat eten we? Getver!, O! Vergeten!, Ik moet een nieuwe geodriehoek. and Hoezo?.

⚠ This card has duplicate items: Iedereen uit de klas mag er naar toe. (2)

More like this:

PuberBingo | Puberbingo | Puberbingo | Puberbingo | Puber Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.