FSR BINGO | Volle rij = Bier!

FSR BINGO | Volle rij  = Bier!  Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Praat met de Studentassessor, Ga langs bij een andere studievereniging dan je eigen, Praat met een lid van een andere FSR, Maak een mail handtekening voor je FSR mail, Praat met de AS, Ga naar Crea en vind 2.13 (maak een selfie als bewijs), Ga langs bij een BO/IO, Lees de WHW (citeer een artikel), Lees de FNWIKI over je dossiers, Vind de notulen van de laatste drank PV, Schrijf een quote in het quoteboekje, Lees het studentenstatuut, Like alle berichten van de FSR FNWI vanaf 1 mei, Vind de notulen van de laatste drank PV, Ga langs bij een beleidsmedewerker die belangrijk is voor jouw dossier(s), Plan een vergadering met je eigen taakgroep/commissie, Tel het aantal hummusbakjes en Mate-flessen die in de raadskamer staan., Lees de blog van de FSR, Ga langs bij je taakgroep!, Zoek de z-schijf op, Lees de OER van je eigen opleiding, Vind de plek waar je een afspraak hebt met een studentendecaan, Ga langs bij de PV and Laat 10 mensen de FSR FNWI liken.

⚠ This card has duplicate items: Vind de notulen van de laatste drank PV (2)

More like this:

FSR BINGOOOO. Volle Rij = Biertje! | Klusklas Bingo Kaart | Boeken Lees Bingo Groep 4/5 Juf Willemijn | GITO-Bingo! | De grote -IK MIS JE- bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.