Gea's Bingo Part One!

Gea's Bingo Part One! Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 28 words: De plank ........, Het ..... afbijten, Een .... lager zingen, Met ..... geslagen zijn, Willem zag iets over het ....., De toon ......, In het brandpunt........., Een mooie meid het ... maken, Geen .... kunnen snijden, De eerste ..... spelen, In dubio ......., Het....... leggen, De aardbeving eist zijn ..., Het ... keren, Sem ging weer eens met de eer ........., Annouk wilde geen berouw ...., Gea heeft helaas ... gevangen, De broekriem ........., Een spreekwoordelijk ..... knappen, Ze ligt op ......., Op het ... worden geroepen, Die jongen kun je wel op je ..... schrijven, Iemand een ..... bewijzen, Mohammed voelde Jordy aan de ....., Aaliyah zoch ..... op laag water, Dani kent zijn klas van haver tot ....., Tim koopt zeker geen ...... voor zijn citroenen and Jordy wil zijn krachttraining op een ... brengen.

More like this:

Nieuwe taal Bingo | Lees..... | Leesbingo na 10 minuten mag je een kruisje zetten. | Leesbingo na 10 minuten mag je een kruisje zetten. | Leesbingo na 10 minuten mag je een kruisje zetten.

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.