Kennismaken

Kennismaken Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Heeft ooit geskydived, Is linkshandig, Heeft 2 zussen, Heeft een vakantieliefde, Houdt van paarden, Heeft zin in de studie, Komt uit Friesland, Raakt vaak iets kwijt, Gaat graag naar festivals, Speelt een muziekinstrument, Kijkt (te) veel Netflix, Leest graag boeken, Is goed met namen, Huilt bij romantische films, Houdt van gamen, Is voor Ajax, Houdt van koken, Weet wie David Ricardo is, Houdt van rockmuziek, Houdt van sporten, Luistert veel techno muziek, Komt op de fiets naar school, Smeert zijn eigen brood and Woont op zichzelf.

More like this:

zoek iemand die... (zomervakantie) | Kennismaken | Kennismaken | Zoek iemand die...... | Zoek iemand die......

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.