Klantgericht Werken!

Klantgericht Werken! Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 69 words: Klantgericht, Vraag, Oplossing, Zwichten, Aanbod, Eerste indruk, Bijstellen, Kwantiteit, Kwaliteit, Presentatie, Prestatie, Wensen, Communicatie, Koning, Kleding afstemmen, Doelgroep, Opdrachtgever, Geld, Marketing, Capaciteiten, Passend, Mogelijkheden, Realiteit, Werkdruk, Service, Toegeven, Uitstraling, Vraag, Wensen, Werkdruk, Zwichten, Aanbod, Afstemmen, Beeldvorming, Benadering, Bijstellen, Capaciteiten, Communicatie, Compromis, Contact, Dichtbij, Doelgroep, Doorvragen, Eerste indruk, Geld, Invoelen, Klachten, Klant, Klantgericht, Kleding afstemmen, Koning, Kwaliteit, Kwantiteit, Luisteren, Marketing, Mensen, Mogelijkheden, Nazorg, Normen en waarden, Opdrachtgever, Oplossing, Passend, Presentatie, Prestatie, Pro-actief, Procesgericht, Professioneel, Realiteit and Samenvatten.

⚠ This card has duplicate items: Klantgericht (2), Vraag (2), Oplossing (2), Zwichten (2), Aanbod (2), Eerste indruk (2), Bijstellen (2), Kwantiteit (2), Kwaliteit (2), Presentatie (2), Prestatie (2), Wensen (2), Communicatie (2), Koning (2), Kleding afstemmen (2), Doelgroep (2), Opdrachtgever (2), Geld (2), Marketing (2), Capaciteiten (2), Passend (2), Mogelijkheden (2), Realiteit (2), Werkdruk (2)

More like this:

Woordenschat Bingo | De Menzis Jargon Bingo | De Jan Willem Weggemans Bingo | Klantgericht Werken! | Transitie Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.