communicatie week 1 en 2

communicatie week 1 en 2 Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 36 words: verbaal, non verbaal, de zintuigen, slechthorend, het geheimschrift, het communicatiemiddel, handalfabet, euforisch, verziend, spreken is zilver, zwijgen is goud, zo doof als een kwartel, de rooksignalen, benaderen, de tamtam, bijziend, braille, de mimiek, pantomime, iemand om de tuin leiden, een goed begin is het halve werk, het beeldschrift, de hiërogliefen, het pictogram, de reclame, het belang, de consumenten, liplezen, gebarentaal, betrouwbaar, de verleiding, concurreren, de doelgroep, misleiden, het spijkerschrift, taal noch teken and kat in de zak kopen.

More like this:

Zebra 1 Thema 1.1 | G1 U2 Woordkaartjes N-F | Staal thema: slapen | VoetbalBingo | spreekwoorden NL

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.