Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 26 words: op tijd in de les, telefoons inleveren zonder vragen, boeken mee, plenda mee, huiswerk gemaakt, huiswerk geleerd, luisteren naar docent, stil zijn, actieve werkhouding, vragen stellen tijdens de les, huiswerk opschrijven, meedoen in de les, niet met elkaar praten, hoofddeksel af, elkaar niet afleiden, computers weg, pen mee, rekenmachine mee, potlood mee, gum mee, leesboek mee, geen weerwoord, rechtop zitten, geen kauwgom, niet eten and alleen water mag.

More like this:

Buitenspelen bingo | Afsprakenbingo | BOY BINGO | Jennifers woordenboek | Ik Vertrek

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.