Nationsmöte 3

Nationsmöte 3 Bingo Card
Preview

This bingo card has 9 words: Någon säger ja innan de röstat och det blir knasigt, Sara ropar upp Will men ”han är i köket”, Jesper säger något som får Eda att bli sur ang foxen, Mona säger något olämpligt, Oscar frågar om dröm-bokning, Någon välter en flaska, Gubb-hörnan säger något *viktigt*, Sara väljer att inte uttala ett efternamn pga för svårt and Jasmine måste förklara mer än 1 gång hur man ska skriva på lapparna vid röstning.

More like this:

Nationsmöte 3 | Valberedningens Mötesbingo! | UG-bingo | Tinfinity | Fyllepodds-bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.