Thema woorden blok 4 - taal

Thema woorden blok 4 - taal Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 28 words: het verleden, het heden, de toekomst, de samenleving, de landverrader, de onderduiker, het verzet, in de loop van, het geheugen, de herinnering, vergeetachtig, voorgoed, tijdelijk, het schroot, de verpleger, zich afspelen, in geuren en kleuren, aan iemands lippen hangen, de fabel, de legende, de voorouders, het nageslacht, het stenen tijdperk, de tijdmachine, de tentoonstelling, historisch, het archief and stilstaan bij iets.

More like this:

Bingo thema 1 | Bingo thema 1 | Woordenschat: Verkeer | 7 eeb juni 14 deel 2 | Taal thema 4

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.