Ordening Bingo

Ordening Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 55 words: Eukaryoten, Archeae, Prokaryoten, Dieren, Schimmels, Bacteriën, Planten, Sporenplanten, Zaadplanten, Wieren, Varens, Paardenstaarten, Mossen, Bedektzadigen, Naaktzadigen, Eencelligen, Sponzen, Neteldieren, Wormen, Weekdieren, Geleedpotigen, Gewervelden, Spinnen, Insekten, Kreeftachtigen, Veelpotigen, Vissen, Amfibieën, Reptielen, Vogels, Zoogdieren, Soort, Ras, Sporendoosjes, Sporenhoopjes, Spoorvormende orgaantjes, Eenzijdig symmetrisch, Veelzijdig symmetrisch, Inwendig skelet, Uitwendig skelet, Huisje, Schelp, Koudbloedig, Warm bloedig, Water, Longen, Kieuwen, Droge schubben, Slijm, Veren, Haren, Eieren met leerachtige schaal, Eieren met kalkschaal, Land en lucht and Water en land.

More like this:

Ordening | Biodiversiteit | Thema 3 Ordening | HV1_T3_ Begrippen Ordening | Ordening

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.