PÅ SPÅRET-BINGO

PÅ SPÅRET-BINGO Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: DRAR PÅ TIAN!, ORDVITS, KOKETTERAR MED ATT INTE KUNNA SPORT, LINDSTRÖM DRAR EN ANEKDOT, DIFFUST MUSIKSTYCKE "I MITTEN" AV LÅTEN, LUUK HÄRMAR DIALEKT, NOLL POÄNG PÅ RESMÅL, OBLIGATORISK ARKITEKTUR- FRÅGA, "JAG KAN JU DET HÄR EGENTLIGEN!", LUUK SJUNGER, SAXOFON- SOLO, LUUK ÖVER- HAJPAR MUSIK- FRAMTRÄDANDE, LINDSTRÖM SJUNGER, PROVSMAKNING, "VILKEN SÄSONG VI HAR HAFT!", DJUR I STUDION, REFERENS TILL "TIDIGARE UNDER SÄSONGEN", PUBLIKEN SKRATTAR ÅT "ROLIGT" SVAR, VILD CHANSNING SOM ÄR RÄTT, LINDSTRÖM VISAR UPP EN BILD, ÅNGRAR ATT DE DROG FÖR TIDIGT, NÅGON FÅR ALLA RÄTT PÅ "LISTAN", BANDET SJUNGER FYRSTÄMMIGT and "SKA VI BARA DRA TILL MED NÅGOT?".

More like this:

PÅ SPÅRET-BINGO | PÅ SPÅRET-BINGO | På Spåret Final | PÅ SPÅRET-BINGO 2020 | PÅ SPÅRET-BINGO 2020

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.