Aardrijkskunde Bingo Module 4 Natuurlijke hulpbronnen

Aardrijkskunde Bingo Module 4 Natuurlijke hulpbronnen Bingo Card
Preview

This bingo card has 40 words: Stroomgebied, Getijdenenergie, Gletsjer, Gletsjerrivier, Horizonvervuiling, Hydro-elektriciteit, Integraal waterbeheer, Verwoestijning, Verzilting, Watermanagement, Windenergie, Zonne-energie, Zure regen, Irrigatie, Kernenergie, Kringloop van het water, Tsunami, Verdroging, Aquiver, Biomassa, Broeikaseffect, Bufferzone, Club van Rome, Duurzame ontwikkeling, Emissie, Energie, Fossiele energiebronnen, Gemengde rivier, Geothermische energie, Kwelwater, Cycloon, Delta, Drainage, Moesson, Ozonlaag, Regenrivier, Regiem, Duininfiltratie, Duurzame energie and Milieugebruiksruimte.

More like this:

Soorten en Relaties | RenL Bingo | BINGO - Nederland duurzaam! | Burgerschapsbingo - maak een screenshot | AK H6 Grondstoffen en energie- Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.