Nederlands in de klas

Nederlands in de klas Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: kunt u herhalen?, kunt u verbeteren?, Begrijp je het?, Kunt u langzamer spreken?, Kunt u helpen?, Mag ik naar toiletten gaan?, Mag ik het antwoord geven?, Mag ik je potlood lenen?, Mag ik naar het bord gaan?, Mag ik water drinken?, Zwijg, Spreek in het Nederlands, Kijk naar het bord, Schrijf je naam en de datum, Ik heb een probleem, Ik ben klaar, ik weet het niet, ik heb geen tijd gehad, ik heb mijn huiswerk gemaakt, Lees de volgende zin, Vul de tekst in, Respecteer je klasgenoot, Wees voorzichtig and Neem je pen en een blad papier.

More like this:

Hoofdletters en leestekens | Zoek iemand die ... | uit eten | Bart's Gevleugelde uitspraken tijdens een baby bezoek | HGL diploma bingo!

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.