PAARD

PAARD Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Lorenzo dekt de tafel., Pj gaat in discussie., Toon praat over borsten., Sander doet een handenstand., Hanne zegt dat ze een nieuw lief heeft., Emma moet geeuwen., Boot morst met bier., Janne vertelt een genant verhaal., Leen maakt een grapje., Elise ligt strijk., Anker zegt dat ze een borstvergroting overweegt., Eleni muilt met Toon., Toon praat A.N., Mathieu praat over Elien V.G., Lise niest heel luid., Iemand (op Anker na) gebruikt gebarentaal., Iemand trakteert u., Iemand doet de boxdance., Femke valt van haar stoel., Leen zet de muziek aan., Charlotte smeert een boterham voor u., Alexander zingt een liedje., Laura doet een dansje op zichzelf. and Stien prat over haar lief..

More like this:

BOOT | JANNE | STIEN | LAURA | LORENZO

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.