Schooltaalwoorden Bingo

Schooltaalwoorden Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 75 words: actief, afkorting, aanbieden, aanwezig, adviseren, afspreken, benoemen, beschrijven, bespreken, bevestigen, contact, communicatie, direct, doel, enzovoort, eventueel, drogen, ervaren, gedachte, gedurende, geheugen, gewicht, gewoonte, gum, gunstig, helaas, herkennen, hoofdzaak, in plaats van, informatie, inhoudsopgave, in ieder geval, inmiddels, interessant, internationaal, keuze, kilometer, komend, laatst, letterlijk, figuurlijk, maatregel, materiaal, matig, minstens, mogelijkheid, nadat, nadeel, nauwelijks, nauwkeurig, negeren, noodzakelijk, noteren, nut, officieel, onder andere, ongeschikt, onjuist, onmiddelijk, onzeker, openbaar, opgeven, oplossen, ophouden, opmerking, over het algemeen, overschrijven, pagina, samenvatting, succes, tegenstelling, verboden, verzinnen, voorspellen and voordeel.

More like this:

READING CELEBRATION | Circle BINGO!! | Sounds and Letters Bingo | Alt Steve Super Tuesday Bingo | Epcot Food & Wine Festival 2014

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.