Taalbingo 9-9-2019

Taalbingo 9-9-2019 Bingo Card
Preview

This bingo card has 75 words: Taalhuis coördinator, vooraan kondiging, Week van de Alfabeti sering, de uitvraag, tijd te kort, Letter voor Letter, kopje koffie, rekenen, Caroline, de taal samen werking, Job, RTV-Drenthe, Roelie, feiten en cijfers, Dianne, Marijke, Doutzen, iemand moet het doen, lijstje, leuk, Ankie, kernpart ners, Taalhuis, Wilma, intakes, De Nieuwe Kolk, Elsemieke, stuurgroep, Dorina, René Karst, werkgroep, volle mailbox, vraag gestuurd, laaggelet terdheid, Miep, verantwoording, Stichting L&S, puzzel, Annet, NT2-ers, spreekuur, NT1-er, doorver wijzingen, FC Emmen, taalmeter, de taalheld, assess ment, vrijwilliger, presentatie, Succes!-boekjes, inburgeren, koppeling, bestellen, deelnemer, lezen, schrijven, sponsoren, lege mail, matchen, geniet, chaos, alliantie partners, successen-vieren, basis training, digitale vaardighe den, jaarplan maken, THC, veenko loniën, tellen, doel stellen, Ellert en Brammert, maatwerk, vergade ringen, droge worst and Bartje.

More like this:

Een dag uit het leven van........ | 9 | p.9 (B) | 1st 9 weeks | Ch 9

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.