Kei a wai te kōrero ...?

Kei a wai te kōrero ...? Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: He rangatira whai mana, He taonga ki a nga tātou, He mauri ki ngā toa katoa, He taonga tuku iho, He tangata whai mana, He mea nui te aroha, Inā te ihi o te haka!, He koha nā taku whanau, Me manaaki i nga manuhiri, Te ihi, te wehi, te wana, He whānau kotahi tātou, Ka huri ngā whakaaro ki a rātou mā, Nō reira e aku rau rangatira, Tukuna atu te wairua kia rere, He mihi maioha tēnei ki te whānau, Nei rā te reo karanga, Ka mihi ki ngā reo o te ata, Ko te reo te waka wairua o ngā tupuna, He tangata kanohi matāra, Kia kaha ki te mau i tō whakapapa, Tuatahi me mihi ki te kaihanga, Rangona ngā manu tiori e koutou, Kia tū māia Kia tū pakari and He rōpū kamakama koutou.

More like this:

Wharewhare NGA KUPU WAIWAI | Ngā Kūoro | 9 MAO Mirimiri i te mahara | Te Reo Bingo | Te Ara Pūoro Māori

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.