Helenuī Bingo

Helenuī Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 31 words: `ōpe`ape`a, `ele`ele, pulumi, kanakē, kālai, pōpoki, pi`i ka manene, pūnāwelewele, kepalō, lapu, `ōkakala, lole heleuī, Hau`oli Lā Heleuī, hale `e`ehia, pala`ai Heleuī, pilikua nui, mahina, i`aloa, `alani, pueo, kālai pala `ai, pū pala `ai, ho`omaka`u, `uā, iwi po`o, nananana, kiliki o lapu, hese, pāpale hese, `Okapoka and kanakolu kūmākahi.

More like this:

Bingo - abecedario - Spell the words and play! | piores perguntas para artistas bingo | Bingo Mobile Legends | Ms Chria's Vowels BINGO | BINGO DAS LENDAS

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.