Caitheamh Aimsire

Caitheamh Aimsire Bingo Card
Preview

This bingo card has 28 words: Ag imirt peile, Ag rothaíocht, Ag imirt rugbaí, Ag canadh, Ag péinteáil, Ag éisteacht le ceol, Ag tarraingt, Clogad, Liathróid láimhe, Ag seinm an pianó, Ag imirt cispheile, Ag marcaíocht chapaill, Cúl báire, Ag damhsa, Ag scríobh, Ag cócaireacht, Sliotar, Camán, Páirc Peile, Ag marcaíocht ar chapall, Ag féachaint ar an teilifís, Ag imirt leadóige, An phictiúrlann, Ag imirt sacair, Foireann, Ag snámh, Ag léamh and Réiteoir.

More like this:

Caitheamh Aimsire | Caitheamh Aimsire | Caitheamh Aimsire | Caitheamh Aimsire | Caithimh aimsire

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.