בינגו חנוכה

בינגו חנוכה Bingo Card
Preview

This bingo card has 30 words: סופגניות, לביבות, סביבון, חנוכייה, נס פך השמן, דמי חנוכה, מכבים, חשמונאים, יוונים, חג האורים, אנטיוכוס, נס גדול היה פה, כד קטן, מעוז צור, נרות, שמש, באנו חושך לגרש, ימי החנוכה, ניצחון המעטים על הרבים, חנוכה, יהודה המכבי, מתתיהו, על הניסים, מודיעין, בית המקדש, יוחנן, אלעזר, שמונה ימים, כסלו and גזרות.

More like this:

בינגו חנוכה | SHINSHINGO | Hanukka Spectory Bingo | Hanukka Spectory Bingo | חנכה

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.