Muziek

Muziek Bingo Card
Preview

This bingo card has 32 words: Café zonder bier, Duivenkot, Eviva Espana, Hij speelde accordeon, La ballade des gens heureux, Diep in mijn hart, Als marktkramer ben ik geboren, Twee motten, Waarom zijn de bananen krom, Tulpen uit Amsterdam, Margrietje, Meisjes met rode haren, Twee ogen zo blauw, Veel bittere tranen, Oh was ik maar bij moeder thuis gebleven, Aan het strand van Oostende, Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, Zie de boerinnekes, De oude man en de zee, Ik heb eerbied voor jouw grijze haren, Daar bij die molen, Non je ne regrette rien, Que sera sera, Daar in dat kleine café aan de haven, Lichtjes van de Schelde, Marina, 7 anjers 7 rozen, Rozen voor Sandra, Op de purperen hei, Zomersproetjes, La vie en rose and Goeie morgen morgen.

More like this:

Muziek Bingo | Acht staten Muziek Bingo | Samana muziekbingo | Muzikale Bingo | Muziekbingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.