Het Grote Kompas Bingo Spel

Het Grote Kompas Bingo Spel Bingo Card
Preview

This bingo card has 111 words: Groepsfoto, Stoelen, Tafels, Digibord, Ipad, Kluis, Koningsspelen, Verkeersles, Verkeersexamen, Voetbaldoel, Fietsenstalling, Bingo, Free!, Schoolfotograaf, Bibliotheek, Tutorlezen, Groepen, Schoolgebouw, Pauzehap, Tostidag, Dagplanning, Planbord, Computer, Instructietafel, Kruk, Eten en drinken, leerkrachten, Juf Manda, Juf Linda, Juf Hennie, Juf Gerda, Juf Lydie, Juf Marijke, Meester Frank, Juf Tamara, Juf Ivonne, Juf Ellen, Juf Lia, Juf Adriënne, Juf Tjarda, Juf Trudy, Juf Zoë, Meester Joost, Juf Katie, Herfstvakantie, Studiedag, Kerstvakantie, Voorjaarsvakantie, Meivakantie, Zomervakantie, Gymzaal, Klaslokaal, De kuil, Sinterklaas, Kerstdiner, Pasen, Leraren kamer, Schoolreis, Schoolkamp, Sportdag, Musical, Zingen, Muziek, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Dictee, Cito toetsen, Rapport, Schoolfruit, Juf Sandra, Juf Martine, 1985, Kompas, SBO, Leren, Samen, Keuken, Koken, Schrijven, Pen, Potlood, Gum, Etui, Schrift, Luizenzak, Kapstok, Rekenen, Taal, Spelling, Gym, Pauze, Vrienden, Spelen, Werken, Taal op maat, Spelling op maat, Rekenzeker, Pad les, Pad kaarten, Juf, Meester, School, Directrice, Schoolplein, Klimrek, Schommel, Schoolbel, Jarig, Feest and 35 jaar.

More like this:

Lavoor | Bingo groep 7 | Groep 6 | Online School Bingo | Integratieklas

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.