Begrippen Bingo

Begrippen Bingo Card
Preview

This bingo card has 22 words: Free!, Iemand van wie minstens een van de ouders in het buitenland geboren is., Het overnemen van cultuurelementen uit de cultuur van de Verenigde Staten., Het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in een gebied of land., Een grafiek waarin je per leeftijdsgroep het aantal mannen en vrouwen kunt aflezen., De manier waarop de bevolking is samengesteld waarbij naar, leeftijd, geslacht en herkomst wordt gekeken., De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is., De manier waarop een groep mensen samenleeft., De belangrijkste kenmerken van een cultuur: taal, godsdienst en gewoonten., Een gebied waar mensen met dezelfde cultuurelementen wonen., Het door elkaar gebruiken van elementen van verschillende culturen., Je land verlaten om in een ander land te gaan wonen., Een land binnenkomen om er te gaan wonen., Je als vreemde aanpassen aan een nieuw land door de taal en de cultuur te leren., Een land waar een ander land de baas is., Verhuizen naar een andere woonplaats., Een samenleving met veel verschillende culturen., De groei van de bevolking, doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen sterven., Redenen waarom mensen ergens naartoe willen, die redenen horen bij gebieden die aantrekkelijk zijn., Redenen waarom mensen ergens weg willen, die redenen horen bij gebieden die afstoten. and De toename van het aantal oudere mensen..

More like this:

AK RTK DE GEO V3 H4 P1,3,5 | Milieu en omgeving 6/7 | Kennismakingsbingo | Havo 4 | 3BBL - Fictie blok 1 t/m 6

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.