Woordenschat thema 5

Woordenschat thema 5 Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 35 words: slaapver-wekkend, functioneel, het formaat, de werk- tekening, het boven- aanzicht, de doorsnede, de installatie, ruwweg, bevatten, de demon-stratie, degelijk, boeiend, typisch, het risico, het genie, instellen, trappelen van ongeduld, innovatief, het prototype, heden-daags, inventief, iemand /iets uit het oog verliezen, de spijker op de kop slaan, het patent, het concept, de toepasbaarheid, doeltreffend, ineffectief, de verhoging, nadruk-kelijk, zich bewust zijn van, het resultaat, oneindig, duizeling-wekkend and aanvragen.

More like this:

Woordenschat bingo | Woordenschat bingo | Woordenschat bingo | Thema: Speuren | KA BINGO d

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.