Bijbelse Bingo

Bijbelse Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 50 words: Jordaan, 30, op de blaren zitten, het langst, Abel, naast God, vijf, opzoeken, Vader van vele volken, Redder, Bedrieger, zonen van Eli, Judas, vijf dwaze meisjes, 30 zilverstukken, Jezus, David, Herodes, Het Oosten, Maria, Stal, Welp, Brullen, Honing, Daniel, Hemelvaartsdag, Pasen, Discipel, samen delen, Jeruzalem, wind en vuur, 3000, Reus, Harp, Wapendrager, Olie, Gabriel, Seraf, Ere zij God, ladder, Twee cherubs, Slang, paradijs, 40, Kain, Mozes, dwaas, Sodom, water in wijn and 5000.

More like this:

voedsel en supermarkt bingo | Namen van Jezus | KerstBINGO-2020 | NIA -H9 248 | Bouwkunde Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.