ANIMALS

ANIMALS Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 75 words: Giraffe Hươu Cao Cổ, Hippopotamus Hà Mã, Bear Con Gấu, Wolf Chó Sói, Eagle Đại Bàng, Bat Con Dơi, Penguin Chim Cánh Cụt, Dragonfly Con Chuồn Chuồn, Housefly Con Ruồi, Butterfly Con Bướm, Gorilla Con Khỉ Đột, Lobster Tôm Hùm, Deer Con Nai, Rabbit Thỏ, Cockroach Con Gián, Chimpanzee Con Đười Ươi, Hawk Chim Ưng, Turtle Rùa, Panda Gấu Trúc, Leopard Báo, Fox Cáo, Rhinoceros Tê Giác, Squirrel Con Sóc, Sloth Con Lười, Polar Bear Gấu Bắc Cực, Swan Thiên Nga, Tuna Cá Ngừ, Seal Hải Cẩu, Sea Lion Sư Tử Biển, Clam Con Nghêu, Seahorse Cá Ngựa, Monkey Khỉ, Duck Vịt, Shark Cá Mập, Zebra Ngựa Vằn, Rat Chuột, Frog Ếch, Ant Kiến, Goose Ngỗng, Jellyfish Sứa, Lizard Thằn Lằn, Owl Chim Cú Mèo, Quail Chim Cút, Peacock Chim Công, Spider Nhện, Dolphin Cá Heo, Turkey Gà Tây, Whale Cá Voi, Bee Con Ong, Caterpillar Sâu bướm, Praying Mantis Bọ Ngựa, Cow Bò, Chicken Gà, Pig Heo, Goat Dê, Dog Chó, Cat Mèo, Sheep Cừu, Fish Cá, Shrimp Tôm, Squid Mực, Crab Cua, Flower Crab Ghẹ, Octopus Bạch Tuộc, Oyster Hàu, Snail Ốc, Tiger Cọp/Hổ, Lion Sư Tử, Elephant Voi, Snake Rắn, Buffalo Trâu, Crocodile Cá Sấu, Bird Chim, Horse Ngựa and Dragon Rồng.

More like this:

MIÊU TẢ ĐỘNG VẬT | Động vật (Chữ) | Animal Bingo | Chơi lô tô | con /cái

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.