ngararia bingo

ngararia bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: kuhata morningi preps, kuiba maembe, kulala morning prep, kutusi gathokia, kuosha highway, kufanya mode alie, kutusi githumu, kuiba ban kwa table, kuhepa exams za four, kufake jina saa ya contest, kushout toa sa ya enta, kufight na food hall, kukaa chini ya mnazi saa ya prep, kuhepa wamasha ju ya kutack, kuchongoa slay, kucheza na kamugo akiwa mlevi, kutusi roda, kufight na mitungo, kuosha inje ya stafu, kusoma mail za watu, kuimba sa ya prep, kupreach class, jeshi ya wamshosho, kuiba jumper kwa ofisi ya wamasha and kuextend ndiyo msumbue richie.

More like this:

4Y BINGO | D'lima School Bingo 🔥 | Kapsabet Veteran's Bingo | Form 4Tea Burie | Buru Girls Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.