Murdeealisega toime tulemine

Murdeealisega toime tulemine Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: arvestada tunnetega, olla positiivne, ei küsi suhete kohta, ei nääguta, ei anna karistusi ega etteheideid, privaatsus, hoida häid suhteid, olla hea kuulaja, aidata lahgendada muresi, anda nõuandeid, anda komplimente, olla rahulik, pärida mitte liigapalju, olla lapse jaoks olemas, toetad, arvamuste kuulamine, võrdselt kohtlemine, rahu säilitamine, aidata leida koos lahendusi, mõistmine, olla heaks eeskujuks, anda nõuandeid, juhendada and olla mõistev.

⚠ This card has duplicate items: anda nõuandeid (2)

More like this:

mida teha kui sul on murdeealine laps | Murdeealisega hakkama saamine | Kuidas käituda kui teil on teismeline laps? | Murdeiga | Kuidas peaks lapsevanem murdeealisega käituma?

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.