Soovitusi murdeealisega käitumiseks

Soovitusi murdeealisega käitumiseks Bingo Card
Preview

This bingo card has 9 images, a free space and 15 words: KOOL ja ÕPPIMINE on esmatähtsad, LASE TAL OTSUSTADA, TULEB ANDA PIISAVALT HINGAMISRUUMI ja VABADUST, Lase olla ISESEISEV, LASE TAL TEGUTSEDA, Arvesta tema soovidega, RÄÄGI KUULA ARUTA, REEGLID PAIKA!, SUUNA, ÕPETA ja OLE EESKUJUKS, ÄRA PANE LIIALT PIIRANGUID, SUHTLE TEMAGA KUI VÕRDVÄÄRSEGA, Ole järjekindel, MITTE KUNAGI ära alaväärista!, AUS ja AVATUD suhe on parim and VEETA KOOS AEGA, TEHA KOOS PÕNEVAID TEGEVUSI.

More like this:

"Kuidas käituda oma murdeealise lapsega?" Bingo | soovitusi murdeealisega käitumiseks | Kuidas käituda murdeealisega | Kuidas käituda kui teil on teismeline laps? | Murdeealisega käitumine

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.