Uitdaging 1ASO

Uitdaging 1ASO Bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: Teken een baard/snor op je gezicht, Trek een gek gezicht, Draag je kleren achterstevoren, Doe zoveel mogelijk sokken aan, Neem een foto waarop je springt, Schrijf in 5 talen 'ik zie je graag', Leg een regenboog, elke kleur moet een ander materiaal zijn, Bouw met speelgoed een scene uit je favoriete film, Toon een spin op je hand, Bouw een kaartenhuisje van 3 verdiepen, Teken een zelfportret, Maak een gedicht voor je klastitularissen, Schrijf in het Frans 'ik houd van Frans' (foutloos), Maak een tekening van je droomeiland, Besluip een schoen alsof het een prooi is and Pel een banaan met je voeten.

More like this:

Schrijfvaardigheid bingo | Les défis du confinement (covid-19) | Schrijfvaardigheid bingo | Stotterbingo | Tournee Gelderland

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.