Bingo de 2ºC 2019/2020

Bingo de 2ºC 2019/2020 Bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: Nunca cheguei tarde a clase., Algunha vez esquecín o material na casa., Pedín ir ao baño sin ter ganas, por dar un paseo., Fixen algún ejercicio mentras la profe explicaba., Deixei o material aposta no cole para no facer a tarefa na casa., Tentei copiar por alguén para non esforzarme., Quedeime, sen querer, cun lapis ou goma que non eran meus., Escoitei máis duna vez dicir a Toña: “ Hai que educar a… paciencia”, Fíxenme o remolón para ir para a fila do recreo., Fixen o vago/a nalgún traballo de grupo., Intentei pasar desapercibido para non ter que ler en voz alta., Comín chuches ás agachadas, na clase., Dixen algunha mentiriña para librarme de algo., Corrín polos corredores cando as profes non ve viron., Non mirei o horario para saber que libros tiña que levar a casa. and Fíxenlle algo a un compa e despois arrepentínme..

More like this:

5th Grade BING-O! | Liceo BINGO | Micro, RUM edition | Pagos & Recaudos | Bingo da Parceria

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.