Bingo

Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 29 words: Salmonella is een ………………. gevaar, enzymen laten inwerken op voedsel om te bewaren heet...…….., het …………...vak in de voedingsdriehoek staat voor dierlijke voedingsmiddelen, Eet meer plantaardig dan dierlijk, verluchting in een werkruimte is een must, een bruine appel is een...……..omzetting, colostrum bevat heel veel antistoffen, 2 mineralen die noodzakelijk zijn voor peuter/kleuter, proeven is een leerproces, regulerende stoffen zijn onmisbaar voor de adolescent, te weinig vit D kan leiden tot onvoldoende opname van...…..., sociaal isolement kan een invloed hebben op de oudere mens, essentiële aminozuren halen we uit ………., hypertensie = ………………, …….verhogen het verzadigingsgevoel en zijn positief voor diabetici, vetten worden gesplitst in …...en ….., alvleesklier of ……..., peristaltische beweging, contaminanten en addititieven, HACCP, sociale factoren kunnen een invloed hebben op het voedingspatroon, gevolg van eenzijdige voeding, kwantitatieve behoefte, gecontamineerd voedsel, gezond tussendoortje, trendy voedingsmiddel, ergonomie op professioneel vlak, visuele aantrekkelijkheid van luch voor schoolkind and de bewegingsdriehoek.

More like this:

Bingo | Datismijnmening Bingo | Onderzoeksverslag | Herhaling woordenschat tot p. 34 | Focusgroep

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.