สารานุกรมบิงโก

สารานุกรมบิงโก Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 29 words: เป็นวัตถุทรงกลมใหญ่, ห่างจากโลก 149.6 กิโลเมตร, ใหญ่กว่าโลก, หลอดไฟ 3000 ล้านล้านล้านล้านแรงเทียน, กำเนิดพลังงานมหาศาล, แว่นกันแดด และอุปกรณ์ป้องกัน, เข้าหาจุดศูนย์กลาง, 3 ระดับ, Photosphere, Chromosphere, Corona, แฟคิวเล, หมุนรอบตัว, ประมาณ 1เดือน, ก๊าซไฮโดรเจน, ค่าประมาณ 1 - 30,000ล้านปี, รังสีแกมม่า, ให้ความอบอุ่น, 28 กรัม, ฟิลาเมนต์, สบีกุล, มืดคล้ำที่ขอบดวง เป็นดอกดวง, เฟราน์โฮเฟอร์, 6,000 องศาสัมบูรณ์, ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียส, สะพานสว่าง, คลื่นวิทยุ, กาลิเอโอ กาลิเลอี and การเดือดของของเหลว.

More like this:

√-1 ?? | TRO BNIGO | Senior Bible Quizzing Bingo | Thermometer Bingo | Addition 1s

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.