Herken de drogreden!

Herken de drogreden! Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: onterecht beroep op autoriteit, vertekenen van het standpunt, overhaaste generalisatie, cirkel-redenering, onterecht beroep op autoriteit, persoonlijke aanval (op de man spelen), onterecht beroep op autoriteit, onjuiste oorzaak-gevolgrelatie, voorkomen van een afwijkende mening, bespelen van het publiek, verschuiven van de bewijslast, overdrijven van de voor- of nadelen, verkeerde vergelijking, stok achter de deur, beroep op traditie, ontduiken van de bewijslast, onjuist beroep op kenmerk, verschuiven van de bewijslast, vals dilemma, overhaaste generalisatie, cirkel-redenering, overdrijven van de voor- of nadelen, persoonlijke aanval (op de man spelen) and vertekenen van het standpunt.

⚠ This card has duplicate items: onterecht beroep op autoriteit (3), vertekenen van het standpunt (2), overhaaste generalisatie (2), cirkel-redenering (2), persoonlijke aanval (op de man spelen) (2), verschuiven van de bewijslast (2), overdrijven van de voor- of nadelen (2)

More like this:

Creatieve Beroepen Bingo | Drogredenbingo | Familiebingo | De Bibliotheek | Bibliotheek Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.